Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘therapie door bewegen’. De behandelingen beogen dan ook in de eerste plaats herstel van mobiliteit, verbetering van kracht of vermindering van pijn door middel van bewegen. Een overzicht van de meest voorkomende indicaties voor kinesitherapie vind u hieronder.

Veel voorkomende indicaties voor kinesitherapie zijn:
 • acute en chronische gewricht -en spierproblemen: rug-en nekklachten, schouderklachten, knieklachten, enzovoort
 • discushernia
 • sportletsels
 • peesontstekingen
 • overbelastingsletsels
 • houdingsproblemen
 • (chronische) hyperventilatie
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • evenwichtsstoornissen
 • postoperatieve klachten
 • bekkeninstabiliteit
 • littekens

Opbouw van een kinesitherapeutische consultatie

Na een grondig vraaggesprek omtrent uw klachten volgt een klinisch kinesitherapeutisch onderzoek. Na het bespreken van de bevindingen uit dit onderzoek worden, in overleg met de patiënt, doelen en behandelstrategieën bepaald. Aangezien bewegen een centrale pijler is binnen de kinesitherapie, wordt manuele therapie vaak gecombineerd met een oefenprogramma waarbij actieve participatie van de patiënt gevraagd wordt. Op deze manier werken we SAMEN aan de verbetering van uw klachtenpatroon.

Wat breng ik mee naar de eerste consultatie?

 • Kinesitherapeutisch voorschrift van de arts
 • Identiteitskaart
 • 1 klevertje van het ziekenfonds
 • Eventueel verslagen van medische beeldvorming o.a. RX, echo, MRI,…

Praktische afspraken

Een kinesitherapeutische behandeling duurt 30 minuten. Gelieve tijdig, d.w.z. minimum 24h op voorhand, te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Indien dit niet gebeurt, zal een boete aangerekend worden.Ik werk als geconventioneerd kinesitherapeut. Dit wil zeggen dat ik de tarieven van het RIZIV hanteer. Betaling gebeurt op regelmatige basis via overschrijving of Payconiq. Hierna ontvangt u een getuigschrift voor verstrekt hulp waarmee terugbetaling via het ziekenfonds verkregen kan worden.

Paulien Lootens

Toen ik aan het einde van de middelbare school moest kiezen wat ik wilde worden, kwam ik al snel uit bij kinesitherapie. De opleiding ‘Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ aan de Universiteit Gent bood mij de perfecte combinatie van hetgeen mij interesseert: sport, wetenschap en zorg voor mensen. Ik koos als specialisatie ‘musculoskeletale aandoeningen’ om met een zo breed mogelijke kennis in het werkveld aan de slag te kunnen gaan.

Reeds aan het einde van mijn vijfjarige opleiding tot algemeen kinesitherapeut voelde ik de drang om nog méér te leren over het menselijk lichaam. Ik besloot om in september 2017 te starten met de vierjarige Master opleiding tot osteopaat aan de International Academy of Osteopathy in Gent. Dit met het voornaamste doel meer bij te leren over de wisselwerking tussen onze organen en spier- en gewrichtsklachten. Een lichaam bestaat immers niet enkel uit botten, spieren en pezen. Daarnaast volg ik ook op regelmatige basis kortere bijscholingen.

Ik ben aanwezig in de praktijk aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

E-mail: kinesitherapie@evidieltjens.be

Laurence Lievens

De keuze om de masteropleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ te volgen aan de Universiteit Gent, was snel gemaakt. Al sinds ik mij kan herinneren is bewegen en kinesitherapie belangrijk voor mij geweest.

Tijdens de revalidatie probeer ik steeds een zo actief mogelijke benadering te gebruiken, aangepast aan de noden en mogelijkheden van de patiënt.

Na de opleiding heb ik de postgraduaatsopleiding Manuele Therapie gevolgd, om mij verder te verdiepen in het klinisch redeneren. Daarnaast probeer ik steeds nieuwe kennis op te doen door bijscholingen te volgen. Zo zal ik in februari 2022 de basisopleiding Dry Needling volgen.

Ik ben aanwezig in de praktijk aanwezig op maandag, dinsdag woensdag en donderdag.

E-mail: kinesitherapie@evidieltjens.be